Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công mới

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công chính là bản báo cáo được lập ra với mục đích là báo cáo về việc đề xuất các chủ trương đầu tư của từng dự án. Ở trong mẫu báo cáo cần phải nêu rõ được tất cả những nội dung, thông tin về việc đề xuất các chủ trương. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công mới nhất hiện nay.

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công mới nhất

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công 1

Tìm hiểu mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là gì?

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công chính là một trong những mẫu báo cáo bằng văn bản hoặc là tài liệu được những người có trách nhiệm, liên quan trực tiếp tới dự án lập ra với mục đích là đề xuất đối với những chủ chương của dự án. Ở trong mẫu báo cáo sẽ cần phải nêu rõ những nội dung chi tiết, đưa ra được những thông tin cụ thể về các chủ trương ở trong đầu tư. Những thông tin được nêu ở trong báo cáo đều đã được quy định rõ ràng tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ban hành, bao gồm các vấn đề về đề xuất đối với các chủ trương ở trong đầu tư. Ngoài ra còn có thêm những báo cáo đề xuất với các chủ trương ở trong đầu tư dự án của nhiều nhóm dự án khác nhau.

Xem thêm:   Những điều tuyệt vời tại khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thực tế cũng chính là mẫu báo cáo mà các doanh nghiệp, các bên có liên quan tiến hành lập ra với mục đích để báo cáo lên cơ quan chức năng có thẩm quyền về việc đưa ra những đề xuất cụ thể đối với các chủ trương ở trong việc đầu tư. Trong báo cáo cần phải nêu rõ được những nội dung chính quan trọng, các đề xuất về chủ trương, những nghiên cứu về tính khả thi của dự án và những đề xuất đối với nguồn vốn, mức vốn của các dự án. 

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công 2

Những quy định ở trong mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Nội dung báo cáo thẩm định nội bộ

Trong chương trình đầu tư công sẽ có những nội dung chính chủ yếu như sau:

 • Tính cấp thiết, quan trọng của chương trình trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế và những quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật.
 • Quy mô, phạm vi và mục tiêu chính của chương trình.
 • Dự kiến tổng mức vốn đầu tư và cơ cấu nguồn lực thực hiện chương trình, bao gồm khả năng cân đối được nguồn vốn đầu tư công, các danh mục của dự án và huy động các nguồn vốn đầu tư.
 • Dự kiến kế hoạch và tiến độ thực hiện các chương trình phù hợp với điều kiện thực tế cũng như là khả năng huy động nguồn vốn theo thứ tự ưu tiên.
 • Xác định tổng chi phí ở trong quá trình thực hiện và mức chi phí vận hành sau khi đã kết thúc chương trình.
 • Phân tích, đánh giá sơ bộ về những tác động, ảnh hưởng từ những vấn đề về môi trường và tính toán hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế, xã hội của chương trình.
 • Phân chia các dự án thành phần của chương trình theo những quy định của pháp luật.
 • Chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện.
Xem thêm:   Dự án khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An 

Trình tự quyết định đối với các chủ trương đầu tư dự án theo nhóm B, nhóm C

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công 4

Đối với những dự án đầu tư có sử dụng vốn đầu tư công do Bộ, cơ quan Trung ương quản lý thì người đứng đầu Bộ, cơ quan Trung ương sẽ có trách nhiệm:

 • Giao cho đơn vị trực thuộc tổ chức lập ra bản báo cáo cụ thể về việc đề xuất chủ trương đầu tư.
 • Giao cho các đơn vị có chức năng hoặc thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định báo cáo, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối được nguồn vốn.
 • Chỉ đạo các đơn vị hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến đã được thẩm định.

Đối với những dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công do địa phương trực tiếp quản lý thì chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp sẽ có trách nhiệm:

 • Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp lập báo cáo hoặc giao cho các cơ quan chuyên môn.
 • Giao cho các đơn vị có chức năng hoặc thành lập ra Hội đồng thẩm định để thẩm định báo cáo, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối được nguồn vốn.
 • Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh báo cáo đề xuất theo đúng ý kiến đã được thẩm định. 

Trên đây là một số thông tin tìm hiểu về mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công mới nhất hiện nay. Hy vọng với chia sẻ của bài viết trên bạn sẽ có thêm được cho mình những hiểu biết cũng như là kiến thức bổ ích mới. Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *