Chính sách bảo mật

125D Minh Khai cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ lưu trữ những thông tin cần thiết. Ngoài ra bạn có thể truy cập vào trang web mà không cần thiết bị cá nhân nào.

1. Mục đích và phạm vi 

Chung cư 125D Minh Khai thu nhập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn thông qua những lần bạn để lại bình luận dưới mỗi bài đăng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thu nhập những thông tin như: họ và tên, mail, sđt, địa chỉ,… Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin để quản lý tài khoản của bạn, gửi bạn những dịch vụ mới mà chúng tôi đang cung cấp. Nếu bạn không muốn nhận bất kỳ thông tin nào thì có thể từ chối.

2. Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi phì hợp và cần thiết để đạt được mục đích kinh doanh. Chúng tôi luôn thực hiện các biện pháp án toàn cho thông tin của bạn bằng nhiều cách khác nhau. 
Chúng tôi cam kết rằng luôn bảo mật thông tin người dùng, tuyệt đối không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu của cơ quan thẩm quyền quốc gia.